Zoeken
Winkelmandje

Privacy & Cookies

Privacyverklaring Haard & Grill

Haard & Grill verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, of in Europa bekent als GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer u denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Identiteit en contactgegevens
Haard & Grill
Laan van Everswaard 57-59
4617 LH Bergen op Zoom
Telefoon 085-0409935
www.haardengrill.nl
info@haardengrill.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, maar we helpen u graag met uw vragen over de AVG / GDPR. Hiervoor kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haard & Grill verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Eventuele bedrijfsnaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Bestelhistorie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haard & Grill  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Haard & Grill analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Haard & Grill  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, zijn we open en transparant over alle persoonlijke gegevens die we verwerken en laten verwerken. Onderstaand treft u een overzicht aan van de betrokken partijen (derden) die uw gegevens verwerken:

FIREPLACE
Voor onze webwinkel maken wij gebruik van de diensten van Fireplace, het moederbedirjf van Haard & Grill. 
Zij dragen namens ons zorg voor de afhandeling en de uitlevering van uw orders via de webwinkel.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden op de systemen van deze partij verwerkt. Hierdoor heeft Fireplace toegang tot uw gegevens wanneer zij ons (technische) ondersteuning bieden. Fireplace zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel of voor eigen doeleinden. Fireplace is op basis van de overeenkomst verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen en zorg te dragen voor een veilig beheer van uw gegevens. 

POST NL
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket ook te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. Maar ook uw telefoonnummer en e-mailadres verstrekken wij. 
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Hierbij stelt zij onderaannemers beschikbaar aan wie zij deze gegevens ook verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Haard & Grill bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Privacy rechten
Wij doen niets onwettig met u gegevens en dat betekent dat wij ze ook niet doorverkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
•          U hebt het recht op dataportabiliteit. 
•          Het is mogelijk om u persoonsgegevens over te dragen.
•          U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
•          U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen.
•          U hebt het recht om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen.
•          U hebt het recht om uw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer in te trekken.
Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haard & Grill neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op. Haard & Grill behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Haard & Grill dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Haard & Grill te beschermen. Daarbij trachten wij altijd u recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken op deze webshop gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze webshop wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De webshop kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze webshop kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de webshop u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. 
Deze cookies  worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies vanuit de webshop
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres,  E-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Indien u vragen heeft over uw privacy of over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen via onze vermeldde contactgegevens